Pozvánka  

Jozef Práznovský

a

Rozhlas a televízia Slovenska

Srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov

na autorskú výstavu

Jozefa Práznovského zo Žiliny

 

BETLEHEMY AKO ICH 
NEPOZNÁTE

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční
05. 12. 2019 o 15.00 hodine


Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch
od 06.12.2019 do 06.01.2020
v čase od 12.00 hod do 17.00 hod
v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu
(v budove tzv. obrátenej pyramídy)
na Mýtnej ulici č. 1 v Bratislave

 

Srdečne Vás všetkých pozývame 

 


Úvod   -   Zakladajúci členovia   -   Autori   -   Kontakt   -   Pozvánka