Kontakt

     Členovia Žilinského regiónu Združenia ARTEFAKT sa scháchajú pravidelne na pracovnom stretnutí podľa stanoveného harmonogramu vo Vinárni, ul. Kálov v Žiline.
     V prípade záujmu o členstvo v ZNV ARTEFAKT sa kontaktujte na predsedu klubu. Na pracovnom stretnutí sa dozviete o činnosti združenia viac:
 
18. 01. 2018 štvrtok 14.00   hod.
15. 02. 2018 štvrtok 14.00   hod.
15. 03. 2018 štvrtok 14.00   hod.
19. 04. 2018 štvrtok 14.00   hod.
17. 05. 2018 štvrtok 14.00   hod.
21. 06. 2018 štvrtok 14.00   hod.
20. 09. 2018 štvrtok 14.00   hod.
18. 10. 2018 štvrtok 14.00   hod.
15. 11. 2018 štvrtok 14.00   hod.
20. 12. 2018 štvrtok 14.00   hod.

Úvod   -   Zakladajúci členovia   -   Autori   -   Kontakt   -   Pozvánka