Maľba  » Jozef Práznovský  » Zátišie s ovocím

späť

Zátišie s ovocím, olej, 40x30 cm
cena: rezervované
 e-mail:  
web:  http://jozef.praznovsky.info

Úvod   -   Stanovy   -   Zakladajúci členovia   -   Autori   -   Pozvánka