Maľba  » Jozef Práznovský  » Západoslovenský kraj (2000)

späť

Západoslovenský kraj (2000), olej, 45x35 cm
cena: dohodou
 e-mail:  
web:  http://jozef.praznovsky.info

Úvod   -   Stanovy   -   Zakladajúci členovia   -   Autori   -   Pozvánka